Kort om oss

Design Evolution är ett helägt dotterbolag till Tyréns AB, ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad.

Produkter

Vi erbjuder värdeskapande lösningar inom modulariserbar projektering – till fast pris och med garanterade ledtider.

Referenser

Vi bygger långsiktiga samarbeten med våra kunder. Några av dem är Viacon, Martinsons och Tyréns.

Inom Trafikverket har vi ett regeringsuppdrag att verka för en högre produktivitet och en effektivisering av branschen. För oss är det viktigt att branschen utvecklar sig och driver produktivitetsfrågor inom respektive företag och genre. Att modularisera och systematisera projekteringen bidrar till att öka produktiviteten både inom projektering och produktion, då systematisk kunskapsåterföring om byggprocessen blir möjlig. Det kommer att medföra ett minskat slöseri och kortare projekttider.

Peter Simonsson, Trafikverket