Om företaget

Design Evolution är ett helägt dotterbolag till Tyréns AB som är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad.

Vår historia

Design Evolution drivs av övertygelsen om att det finns delar inom traditionell projektering som går att effektivisera. Vår verksamhet startade som ett forsknings- och utvecklingsprojekt inom Tyréns AB. Inledningsvis fokuserade vi på att ta fram plattformar för att förbättra det interna arbetet inom moderbolaget.

Intresset för våra lösningar växte snabbt och under 2014 tecknades det första avtalet med en kund utanför Tyréns. Två tydliga erbjudanden växte fram, ett som rationaliserar projekteringen hos externa kunder och ett som effektiviserar det interna arbetet inom moderbolaget.

Under hösten 2015 bolagiserades utvecklingsprojektet och verksamheten drivs nu i Design Evolution, ett helägt dotterbolag till Tyréns AB.

Vår lösning hjälper dig att standardisera och kvalitetssäkra konstruktionen av hela eller delar av din produkt.