Våra referenser

Vi utvecklar långsiktiga win-win lösningar med kunder inom hela samhällsbyggarsektorn.

Bullerskyddsskärmar

Tyréns arbetar ofta med skyddsåtgärder kring trafikerade och bullerutsatta områden. Alla lösningar måste anpassas till unika geografiska och topologiska förhållanden, men också till varierande trafik och påverkan från laster. Samtidigt medverkar många olika discipliner i arbetet med att upprätta handlingar för bullerskyddsåtgärderna. Omtag är vanliga och kan göra det svårt att få kostnadstäckning i större projekt.

Tillsammans med Design Evolution har vi genomfört ett arbete för att harmonisera och systematiskt arbeta igenom alla nödvändiga tekniska lösningar. Resultatet är ett dator- och beräkningsstöd som kraftigt förenklar vårt arbete och ökar kvalitén på de handlingar som tas fram. Design Evolution skapar möjlighet för Tyréns att aktivt verka för en högre produktivitet i branschen utan att riskera stora förluster i enskilda projekt.

Martin Ålenius, Tyréns Broavdelning
www.tyrens.se

bullerskyddsbild

rorbroar

Rörbroar

En rörbro av korrugerad stålplåt är en konstruktion där samverkan mellan korrugering, rör och mark ger bron dess bärförmåga. Korrurgeringen utnyttjar stålets hållfasthet på ett optimalt sätt och gör det möjligt att bygga både små och stora broar på ett relativt enkelt sätt. Konstruktionen blir lätt och smidig att hantera, enkel och snabb att bygga utan att säkerheten eller livslängden påverkas negativt.

ViaCon samarbetar med Design Evolution för att upprätta konstruktionshandlingar för rörbroar. Genom att systematisera och kartlägga designprocessen, har Design Evolution tagit fram ett datorstöd som effektiviserar ViaCons leverans mot kund. Med hjälp av Design Evolution tar vi del av den senaste tekniken och kan vässa vårt eget erbjudande till kund. Detta utan att behöva stå för utvecklingskostnaderna.

Lars Hansing, ViaCon
www.viacon.se

Landfäste till träbroar

Genom industriellt byggande kan träbroar tillverkas med hög prefabriceringsgrad och till stor del färdigställas i torr fabriksmiljö. Det innebär kort montagetid på plats och minimala trafikstopp på närliggande väg eller järnväg. Genomtänkta logistiklösningar från fabrik till montage skapar miljöriktiga och ekonomiska fördelar.

För att öka konkurrenskraften ytterligare har Martinsons Byggsystem startat ett samarbete med Design Evolution. Syftet är att effektivisera även grundläggningen av träbroarna. Det innebär att Martinsons slutprodukt blir en helhetslösning där vi också effektiviserat projekteringen av platsspecifika landfästen, något som gör oss än mer konkurrenskraftiga på marknaden.

Peter Jacobsson, Martinsons Byggsystem
www.martinsons.se

martinsons-trabroar