Våra tjänster

Design Evolution erbjuder effektiv projektering till fast pris och med garanterade ledtider för samhällsbyggnadssektorn.

Vårt erbjudande

Vi erbjuder långsiktiga samarbetsavtal som bygger på att vi investerar i utvecklingen av en anpassningsbar produktplattform som är specifik för era behov. Genom plattformen kan vi leverera projekteringshandlingar med hög kvalitet på kortare tid och till ett konkurrenskraftigt pris.

Samarbetsavtalen bygger också på att ditt företag avropar uppdragsspecifik projektering till ett fast pris och till en volym som motsvarar Design Evolutions investering över en period på 1-5 år.

Med vår lösning får du ett kvalitetssäkrat projekteringsresultat på kort tid och till ett förbestämt pris per avrop. Dessutom får du möjlighet att följa upp, utvärdera och ständigt förbättra projekteringens kvalitet.

Vårt arbetsätt

Modularisering handlar om att bryta ner produkter i mindre, greppbara delar, så kallade moduler. Varje modul kan varieras på ett reglerat sätt – både geometriskt och utifrån egenskaper. Genom att standardisera gränssnitten mellan modulerna kan de återanvändas och kombineras på olika sätt från ett projekt till ett annat. På så sätt blir det möjligt att skapa alla nödvändiga produktvarianter.

I arbetet med modulariseringen börjar vi med att göra en kravanalys tillsammans med vår kund. Därefter görs modulindelningen av produkten, som sedan beräknas, modelleras och programmeras. Modulerna implementeras i ett datorstöd, en så kallad konfigurator, som hanterar alla regler och begränsningar.

Innan konfiguratorn är redo att användas kvalitetssäkras den genom granskning av specialister. I avropen används sedan konfiguratorn för att anpassa kundens önskade projekteringshandlingar till de specifika förutsättningarna i varje enskilt projekt.