Vår verksamhet

Den 1 november 2019 integreras Design Evolution i moderbolaget Tyréns. Alla 14 medarbetare övergår till avdelningarna Konstruktion och IT-Development där de fortsätter arbeta med befintliga och nya uppdrag.

Information om Design Evolutions verksamhet och medarbetarna hittar du framöver på tyrens.se. De behåller samma telefonnummer och byter till @tyrens.se i e-postadressen.

Design Evolution drivs av övertygelsen om att det finns delar inom traditionell projektering som går att effektivisera. Vår verksamhet startade som ett forsknings- och utvecklingsprojekt inom Tyréns AB. Inledningsvis fokuserade vi på att ta fram plattformar för att förbättra det interna arbetet inom moderbolaget Tyréns AB. Vart efter intresset växte både internt och externt så bolagiserades verksamheten 2015.


Hur vi arbetar

Vi utvecklar digitala och automatiserade projekteringsplattformar för olika produktområden t.ex. grunder, stomsystem, plattbärlag och skalväggar, rörbroar och bullerskydd. Utvecklingen och anpassning av en ny plattform är ett mycket omfattande och resurskrävande arbete. Vi har stora möjligheter att möta och siktar på att bygga in era behov i plattformarna. Tack vare plattformarna har vi även tillsammans med er arbeta med ständiga förbättringar i praktiken. Vi eftersträvar långsiktiga samarbeten för att åstadkomma bästa möjliga resultat för båda parter.

Plattformarna är modulära d.v.s. strukturerade på sådant sätt att olika delar är utbytbara och kan kombineras på olika sätt. Genom att varje del dessutom är standardiserad men ändå varierbar kan vi skapa extrem flexibilitet för att möte varje projektets unika förutsättningar på ett mycket effektivt sätt.

Avrop och projektering

Har vi ett etablerat samarbete använder vårt högkompetenta projekteringsteam de utvecklade plattformarna, tillsammans med väldefinierade processer, och tar fram det ni behöver för varje projekt. Det gör att vi kan erbjuda projekteringstjänster med garanterade ledtider och högre kvalitet till konkurrenskraftiga priser.

Har du bråttom och bara vill ha projektering och konsultation för ett givet projekt kan vi hantera det också. Vi använder då de plattformar som vi har och som kan användas i ditt projekt. Anpassar resultatet för utifrån de specifika projektbehoven.

 

Läs mer om våra produktområden och plattformar...