Forskning

Här kan du ta del av de forskningsprojekt vi har drivit...

"Digitaliseringen skapar nya möjligheter och kommer att förändra byggbranschen i grunden"

Gamla processer och affärsmodeller kommer att bytas ut när manuella rutiner och processer automatiseras i projektering och byggande. Genom att kombinera forskning och utveckling av nya metoder, proces...

Läs mer här
Introduktion Modularisering och Produktplattformar

Inom industrin har ökad kundanpassning varit ett problem som är svårt att hantera, detta då minskade produktionsvolymer i fabrik sänker bolagens lönsamhet. Ökad standardisering och höga produktionsvol...

Läs mer här
Doctorial Thesis - Configuration of Platform Architectures in Construction

Byggbranschen beskrivs ofta som en projektorienterad industri som tillverkar komplexa enstycksprodukter i en traditionell designprocess (ETO). De tekniska lösningar som utvecklas i de specifika projek...

Läs mer här
Doctorial Thesis - The Role of Production Topology in Information Based Structuring of Organizations

The Role of Production Topology in Information Based Structuring of Organizations

Läs mer här
Examensarbete - Parametrisering av cirkulationsplats typ D

Projektörer ställs ofta inför uppgiften att utforma samma lösning i flera olika projekt. Flera byggföretag har utvecklat egna standarder för ett mer produktorienterat och modulariserat byggande, speci...

Läs mer här
Utöka funktionerna i en kommersiell CAD-konfigurationsprogramvara till att inkludera stöd för CAD-systemet Solidworks
Examensarbete - Context-based 3D CAD configuration using object-oriented programming

Examensarbetet handlar om att utöka funktionerna i en kommersiell CAD-konfigurationsprogramvara till att inkludera stöd för CAD-systemet Solidworks genom användning av COM automation, objektorienterad...

Läs mer här
Produktfamilj anläggning
Knowledge based bridge design

The increasing industrialization and standardization of construction opens up for the field of design automation, and possibilities to work with several what‐if‐conditions and several product candidat...

Läs mer här