Vårt erbjudande

Design Evolution förenklar den traditionella projekteringen genom produktifiering. Vi gör inte som alla andra.

Vi arbetar med att skapa modulära produkter. Ett exempel på en produkt är leverans av projektspecifika handlingar och dokument för att uppföra t.ex Rörbroar, Bullerskärmar och Byggnadskonstruktioner.

Genom att produktifiera och standardisera delkomponenter skapas förutsättningar att återanvända och kontinuerligt göra förbättringar i motsats till att bygga nya unika lösningar för varje tillfälle.

Modularisering av byggnader

Våra produkter

Våra produkter ger oss möjligheten till att erbjuda en effektiv projektering till fast pris, dessutom med garanterade ledtider. Produkterna är avsedda för både byggnader och tung anläggning.

Continuous development

Långsiktiga samarbeten

För att åstadkomma bästa möjliga resultat ser vi långsiktiga samarbeten som den viktigaste delen till framgång. Långsiktiga samarbeten ger oss möjligheten att investera och skapa unika produkter för era behov vilka vi löpande gör förbättringar i.

Tack vare den kontinuerliga utvecklingen ökar kvaliteten samtidigt som vi får möjligheten att korta ner leveranstider. Detta ger er möjligheten till att kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt erbjudande till era kunder.

Har ni bråttom?

Design Evolution har ett brett sortiment av standardprodukter på lagerhyllan redo för att användas i era specifika projekt.

Läs mer om våra produkter