Vårt erbjudande

Vi erbjuder projekteringstjänster med korta ledtider, hög kvalitet och förespråkar fasta priser genom våra förutvecklade digitala och automatiserade plattformar.

Vi tar fram projekteringshandlingar för byggprojektets olika skeden för produktion av byggnader och infrastruktur, t.ex. plan- och detaljritningar, armeringsspecifikationer, dokumentation, rapporter och föreskrifter och maskinstyrningsfiler. Givetvis erbjuder vi konsultation och rådgivning genom hela byggprojektet.

Vi utvecklar digitala och automatiserade projekteringsplattformar för olika produktområden t.ex. grunder, stomsystem, plattbärlag och skalväggar, rörbroar och bullerskydd för våra kunders specifika behov. Vårt högkompetenta projekteringsteam använder plattformarna och tar fram det ni behöver för varje enskilt projekt. Det gör att vi kan erbjuda projekteringstjänster med garanterade ledtider och högre kvalitet till fast pris.

Vi eftersträvar långsiktiga samarbeten för att åstadkomma bästa möjliga resultat för båda parter. Har du bråttom och bara vill ha projektering och konsultation för ett givet projekt kan vi hantera det också.