Vårt erbjudande

Infrastruktur

Tillsammans med Tyréns erbjuder vi projektering för en rad olika produkttyper inom infrastruktursektorn. I dessa projekt leder, projekterar och använder Tyréns våra plattformar i uppdragen. Genom våra plattformar kan Tyréns erbjuda korta ledtider, säkerställd kvalitet och konkurrensmässiga priser.

Här är ett smakprov på de plattformar vi redan har utvecklat inom infrastruktur:

Landfäste till träbroar

Tyréns kan med hjälp av vår utvecklade plattform för landfästen (betongfundament) för träbroar projektera projekten med reducerade ledtider och ökad kvalitet.

Bullerskydd

Bullerskydd används ofta längs transportleder med tät trafik, såsom järnvägar eller vägar i de flesta fall motorvägar. Design Evolution erbj...

Rörbroar

Tillsammans med Tyréns AB och Design Evolution har vi utvecklat en projekteringsplattform för rörbroar.

Hör av dig till oss med dina produktönskemål

Hittar du inte det du söker?

Vi är intresserade av att samarbeta med er för att utveckla projekteringsplattformar som levererar handlingar som gör er verksamhet effektivare.