Anläggning

Bullerskydd

Bullerskydd används ofta längs transportleder med tät trafik, såsom järnvägar eller vägar i de flesta fall motorvägar. Design Evolution erbjuder projekteringshandlingar till fastpris och med mycket korta ledtider.

Fakta om vårt Bullerskydd

Vår plattform för bullerskärm kan anpassas till projektets unika topografiska och tekniska förhållanden såsom variationer i trafik och påverkanslaster. Bullerskyddsplattformen är uppbyggd med en konstruktion av stålpelare, träregelstomme och träpanel i vertikal- eller horisontalled placerad på en eller båda sidor. Elementens längd kan variera mellan 600 till 4300mm plus stålpelarnas bredd, och höjden mellan 400 till 5000mm

Projekteringsleveranser

Vid uppdrag samarbetar vi med Tyréns broavdelning och kan därigenom erbjuda projekteringsrådgivning. Med den här plattformen kan vi leverera projektspecifika ritningar, handlingar och dokument med kortare ledtider och ökad kvalitet. Till exempel: 

 • Beräkningar
 • Fundamentsritningar
 • Pelarritningar
 • Stomritningar 
 • Plan, elevationer & sektionsritning
 • Mått och armeringsritningar
 • Detaljritningar
 • Redogörelse för konstruktionsarbetets förutsättningar och metoder (RKFM)
 • Beskrivning av material, utförande och kontroll (BMUK)
 • Kontrollplaner
 • Handlingsförteckning
 • Olika projektadministrativa handlingar