Anläggning

Landfäste till träbroar

Tyréns kan med hjälp av vår utvecklade plattform för landfästen (betongfundament) för träbroar projektera projekten med reducerade ledtider och ökad kvalitet.

Genom industriell konstruktion kan träbroar tillverkas med hög prefabricering och i en torr fabriksmiljö. Design Evolution har utvecklat en plattform och med metoder och procedurer har även projekteringsprocessen kunnat automatiseras. Plattformen omfattar plattgrundlagda och pålunderstödda fundament som geometriskt kan anpassas till projektets geografiska och topologiska förhållanden, varierande trafik och olika laster. 

 

Projekteringsleveranser

Projekteringen innefattar levererans av projektspecifika konstruktions- och konstruktionsrelaterade handlingar till exempel:

  • Konstruktionsberäkningar
  • Sammanställningsritning
  • Mått, armering och detaljritningar
  • Armeringsspecifikationer
  • Redogörelse för konstruktionsarbetets förutsättningar och metoder (RKFM)
  • Beskrivning av material, utförande och kontroll (BMUK)
  • Handlingsförteckning
  • Kontrollplaner
  • Olika projektadministrativa handlingar

 

Landfäste med träbro