Anläggning

Rörbroar

Tillsammans med Tyréns AB och Design Evolution har vi utvecklat en projekteringsplattform för rörbroar.

Om Produkten

En rörbro av korrugerad stålplåt är en konstruktion där samverkan mellan korrugering, rör och mark ger bron dess bärförmåga. Konstruktionen blir lätt och smidig att hantera, enkel och snabb att bygga utan att säkerheten eller livslängden påverkas negativt.

Vår plattform tar semi-automatiskt fram fullständiga handlingar snabbare och med högre kvalitet än vid traditionell projektering. Därigenom kan vi erbjuda projektering med korta ledtider, produktionsanpassad kvalitet och konkurrenskraftigt pris. 

 

Leverans

Vid användning och genomförande av uppdrag levereras normalt följande:

  • Beräkningar
  • Sammanställningsritning
  • Monterings- & detaljritning
  • Redogörelse för konstruktionsarbetets förutsättningar och metoder (RKFM)
  • Beskrivning av material, utförande och kontroll (BMUK) 
  • Klassningsrapport
  • Kontrollplan
  • Handlingsförteckning
  • Administrativa dokument