Byggnader

Grundprojektering till fast pris

Vi utför projektering av husgrunder för en variation av byggnader t.ex. bostäder, skolor, kontor och hallar. 

Om projekteringen

Grunden utgör basen för den ovanliggande byggnaden som system. Med vårt arbetssätt kan vi lätt anpassa grundprojekteringen till valt stomsystem eller ert utvecklade byggnadskoncept. Plattformen för grunder hanterar lätta och mer komplexa grunder och kan innehåll funktioner som garage, sutterängplan, källarvåningar, pålgrundläggning, olika varianter av trappningar av plattan, stödmurar, hiss- och installationsgropsvarianter.

Projekteringsleverans

Vi följer dig genom hela projektet, ger kvalificerad rådgivning, levererar projektspecifika ritningar och handlingar ditt uppdrag behöver. Till exempel:

  • Allmänna föreskrifter
  • Sammanställningsritningar
  • Detaljritningar
  • Måttritningar
  • Armeringsritningar
  • Armeringsspecifikationer
  • Mängdningssammanställningar
  • Lastnedräkning med tillhörande beräkningsunderlag
  • Kontrollplaner
  • Beskrivningar och annan dokumentation