Byggnader

Prefabricerade byggelement blir alltmer standard i nya byggprojekt. Genom vårt arbetssätt kan vi förkorta ledtiderna för projektering av tillverkningsritningar vilket hjälper till att maximera din fabriks produktivitet.

Plattbärlag och skalväggar

I vår utvecklade plattform för plattbärlag och skalväggar har vi utgått från vår beställares konstruktions- och produktionsförutsättningar och skapat en effektiv automatiserad projekteringsprocess. Vi har harmoniserat alla tekniska lösningar, ökat kvaliteten och kortat ner ledtiderna ordentligt.

Projektleveranser

Med denna plattform kan vi leverera projektspecifika tillverkningsritningar för fabriken, lösarmeringsplaner för byggplatsen och annan dokumentation. Varje enskilt betongelement är i princip unikt med egna ritningar och handlingar.

Exempel på leveranshandlingar:

  • Konstruktionsberäkningar
  • Montageritningar
  • Tillverkning-, armering- och detaljritningar
  • Armeringsspecifikationer
  • Lösarmerinsgplaner
  • Komponentbeskrivningar & lassindelningsfiler
  • Maskinstyrningsfiler
  • Annan projektspecifik dokumentation