Referenser

Kunder

SMÅA

Småa är verksamma i Stor-Stockholm, Mälardalen och Uppsala. Småa har organisation med kompetens och resurser för att leda projekt i allt som...

Design Evolution hjälper Martinsons att göra deras slutprodukt konkurrenskraftig.

Martinsons

Martinsons ökar konkurrenskraften ytterligare genom samarbete med Design Evolution.

Skandinaviska Byggelement är en av Sveriges ledande leverantörer av prefabricerade betongelement

Skandinaviska Byggelement

Välj klokt - välj framtidens byggande Skandinaviska Byggelement är en av Sveriges ledande leverantörer av prefabricerade betongelement. Med...

Design Evolutions uppdrag är att stötta PEAB PGS med grundprojektering

Peab

Peab PGS är ett komplett byggsystem för flerbostadshus där samtliga byggdelar är fördefinierade och kan användas i många projekt. Flertalet ...

ViaCon samarbetar med Design Evolution för att upprätta konstruktionshandlingar för rörbroar.

Viacon

"Med hjälp av Design Evolution tar vi del av den senaste tekniken och kan vässa vårt eget erbjudande till kund. Detta utan att behöva stå för utvecklingskostnaderna."

Design Evolution startade som ett forsknings- och utvecklingsprojekt inom Tyréns AB.

Tyréns

"Tillsammans med Design Evolution har vi genomfört ett arbete för att harmonisera och systematiskt arbeta igenom alla nödvändiga tekniska lösningar."

Vad säger branschen?

Inom Trafikverket har vi ett regeringsuppdrag att verka för en högre produktivitet och en effektivisering av branschen.