Peab PGS, Ängsviolen

Fakta

Omfattning: 5 trapphus, 6 våningar, 80 lägenheter.
Byggdel: Grundplatta
Byggtid: 2019 - 2020
Kund: Peab
Arkitekt: LINK Arkitektur, Stockholm