Peab PGS, Ängsviolen

Omfattningen av uppdraget avsåg framtagning av systemhandlingar av grundkonstruktion med förhöjd sockel för två sammanbyggda lamellhus samt två tillhörande komplementbyggnader. Bostadshusen har fyra till sex våningar med totalt fem trapphus och 80 lägenheter.

Fakta

Omfattning: 5 trapphus, 6 våningar, 80 lägenheter.
Byggdel: Grundplatta
Byggtid: 2019 - 2020
Kund: Peab
Arkitekt: LINK Arkitektur, Stockholm