Peab PGS, projekt Brygghuset

Brf Brygghuset. I södra Stockholm uppförs fyra stycken flerbostadshus, Peab PGS är totalentreprenör. Projektet är en bostadsrättsförening med 152 stycken lägenheter. Lägenheterna är ettor och tvåor på 40 respektive 55 kvm.  Design Evolution är underkonsult till Peab PGS i detta projekt.

”Illustration SHH Bostad/3D Nord”.