Peab PGS, projekt Hermes

Hermes, Sundsvall. Projektet Hermes är Peab PGS hittills nordligaste projekt. Projektet innefattar två stycken flerbostadshus på fyra våningar inkl suterrängvåning.  Totalt består projektet av 51 hyresrättslägenheter samt komplementsbyggander och nedgrävda sopbehållare. Design Evolution är underkonsult till Peab PGS i detta projekt.

Fakta

Omfattning: 2 hus, 4 våningar, 51 lägenheter.

Byggtid: februari 2017 - augusti 2018  

Kund: Mitthem AB, Sundsvall

Arkitekt: Arkitektbyrån Design, Göteborg