SMÅA, Väsjön

SMÅA, Väsjön. I Väsjön kommer en ny stadsdel att växa fram med fokus på småskalig bebyggelse i en naturnära stadsmiljö. Här planerar SMÅA för lägenheter med sjöutsikt och naturen som närmsta granne. Design Evolution är underkonsult till SMÅA i detta projekt.

I den nya stadsdelen Väsjön bygger SMÅA bostadsområdet Norra Sjötorget som ligger i ett härligt sjöläge. Norra Sjötorget består av cirka 200 lägenheter fördelat på tre kvarter; Brf Brygghusen, Brf Kajhusen och Brf Kastellet.

Väsjön - Ny stadsdel
Väsjön kommer att växa fram som en helt ny stadsdel i Sollentuna, med cirka 3 000 nya bostäder. Visionen för Väsjön är en stadsdel med en identitet av naturnära storstadskänsla, med livet i centrum.

I Väsjön finns utrymme både för aktivitet och avkoppling. Området är beläget mellan två naturreservat, Rösjöskogen och Törnskogen. Här finns vandringsleder, fina promenadstråk, flera sjöar, badplatser, utegym och grillplatser. Det finns även flera sportanläggningar samt Väsjöbackens skidanläggning med fyra nedfarter, barnbacke, backhoppning och en funpark.

Sjön kommer att ramas in av en strandpromenad och kommunen planerar för närservice i området med bland annat livsmedelsbutik. Flera förskolor planeras i anslutning till de nya bostäderna och vid Väsjö torg byggs en ny grundskola. I anslutning till skolan byggs även en ny idrottshall. Sportfältet vid Edsberg kommer att byggas ut med bland annat fler fotbollsplaner och tennishall.